Nauka

Nauka prawa zajmuje szczególną pozycję w dziedzinie nauk humanistycznych. Zajmuje się ona, w każdym razie co do zasady, obowiązującym prawem, gdy to ustawy zostają zastosowane przy użyciu prawniczych metod do konkretnych stanów faktycznych. Rzeczywistość jest kształtowana oraz zmieniania intelektualnie w daleko idący sposób.

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym powinien być bliższy rzeczywistości niż zwykły intelektualista. Jednakże, jak już wspomniano, rzeczywistość w trakcie stosowania prawa poddawana jest dużym zmianom, a wykwalifikowane świadczenie usług prawnych wymaga również wykwalifikowanego wykształcenia oraz dokształcenie prawniczego.

W kancelarii prawnej Kuczera klienci znajdują wszystkie te podstawowe wymogi:

Zarówno pierwszy jak i drugi zawodowy egzamin adwokacki zdał właściciel kancelarii na ocenę „dobrą”. Podjęta podczas studiów współpraca w katedrze prawa konstytucyjnego i administracyjnego, w szczególności prawa ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Passau była kontynuowana przez dwa lata jako pracownik naukowy. W tym okresie właściciel kancelarii jak docent prowadził wiele zajęć w zakresie prawa publicznego dla zaawansowanych, min. w dziedzinie prawa odpowiedzialności państwa. Jako dokształcenie zawodowe do wykonywania zawodu adwokata prowadzony jest przewód doktorski na Uniwersytecie Passau na cywilnoprawny temat w dziedzinie prawo najmu powierzchni handlowych. Stałe zajmowanie się aktualnymi naukowo-prawnymi zagadnieniami gwarantuje wysoki poziom doradztwa prawnego.