Procesy sądowe

W razie konieczności ciąg dalszy reprezentacji klienta ma miejsce przed sądem. Te sądowe działania koncentruje się na kompleksowych sporach sądowych w sprawach z zakresie prawa gospodarczego i prawa umów.

W przypadku gdyby wymagane było interdyscyplinarnej odniesienie, klient może również oczekiwać kompetentnej reprezentacji przed sądami administracyjnymi, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, jak i sądami cywilnymi.