Kontakt

Impressum

Kuczera
Rechtsanwälte PartG mbB
AG Passau, PR 57

Messestraße 3 / 94036 Passau
Tel +49 851 – 379 306 – 90
Fax +49 851 – 379 306 – 95
www.kuczera-rae.eu
info@kuczera-rae.eu

Numer identyfikacji podatkowej:
DE315749825

„Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej: Generali Versicherung AG, Adenauerring 7-9, 81737 Monachium, reprezentowana przez AFB GmbH, Kaistr. 13, 40221 Düsseldorf. Zakres obowiązywania: ogólnoeuropejski dla kancelarii i biur, które zostały założone albo prowadzone w Republice Federalnej Niemiec.“

Ustawowy tytuł zawodowy „Rechtsanwalt” został przydzielony w Republice Federalnej Niemiec. Członek Izby Adwokackiej w Monachium.

Odpowiedzialnym organem nadzoru jest Izba adwokacka w Monachium Tal 33, 80331 Monachium. Miarodajnymi regulacjami prawno-zawodowymi są min. regulamin Federalnej Izby Adwokackiej, regulamin zawodu, ustawa o wynagrodzeniu adwokackim, regulamin wyspecjalizowanych adwokatów oraz zasady zawodowe adwokatów w Unii Europejskiej. Dostępne w Izbie Adwokackiej w Monachium. Zostały oraz zostaną podjęte wszelkie starania aby zagwarantować prawidłowość oraz aktualizacje zawartych na stronie informacji oraz odnośników. Jednakże wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność w związku z korzystaniem z informacji, odnośników albo w zaufaniu im. Zawarte na niniejszej stronie informację nie stanowią doradztwa prawnego.