Narzędzia

Kancelaria prawna Kuczera świadomie obrała sobie cel bycia wszędzie tam kompetentnym partnerem do współpracy, gdzie specjalistyczne zapytania prawne są na pierwszy miejscu. Ten główny kierunek został częściowo przesłoniony wydającymi się „egzotycznymi” dziedzinami prawa.

W sprawach prawno-gospodarczych pogłębiane są kwestie z zakresu ochrony środowiska (tu w szczególności prawo ochrony wody i gleby), jak i kwestie prawno-administracyjne czy odpowiedzialność państwa. Zajmowanie się tymi niszowymi dziedzinami znajduje swe uzasadnienie w wieloletniej współpracy w katedrze prawa konstytucyjnego i administracyjnego, w szczególności prawa ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Passau.

Należy być wdzięcznym otrzymanemu tam bodźcowi, że w interesie klienta w razie potrzeby wykraczamy poza prawnicze ramy i nowym zapytaniom prawnym znajdujemy praktyczne rozwiązanie. Kancelaria prawna Kuczera jest również właściwym partnerem do współpracy w podstawowych aspektach oraz pytaniach prawnych dotyczących swobód europejskich.

Wreszcie w ramach kwestii umownych oraz odpowiedzialności w zakresie prawa sportu zespalają się prywatne interesy oraz prawnicze doradztwo.