Nasza praca

Celem doradztwa prawnego jest udzielenie klientowi dla jego decyzji wiążącej oraz kompleksowej podstawy prawnej.

Usługi prawne są świadczone na rzecz osób zarządzających przedsiębiorstwami w związku z rozmaitymi prawnymi implikacjami ich decyzji przedsiębiorczych. Naszą pracę adwokacką charakteryzuje dalekowzroczność, kompleksowa znajomość prawa oraz strategiczne jego zastosowanie.

Zaufana współpraca klienta z adwokatem, będąca prawidłowo obraną drogą, prowadzi do konsekwentnego zakończenia. Przy tym zawsze staramy się zapobiegać jakimkolwiek sporom posługując się umowną przezornością. W przypadku gdy spór okaże się nieunikniony, pierwszeństwo ma dla nas pozasądowe rozwikłanie konfliktu. W razie konieczności klient jest z nie mniejszą konsekwencją reprezentowany przed właściwym sądem. Wychodząc z założenia, że adwokat jest równie niezależnym organem wymiaru sprawiedliwości, nie ograniczamy się tylko do biernej akceptacji sądowych decyzji ale robimy co procesowo możliwe, aby pomóc wyegzekwowaniu uzasadnionej pozycji prawnej klienta.