M & A

Umowy nabycia przedsiębiorstw odgrywają centralną rolę w praktyce doradztwa prawnego kancelarii prawnej Kuczera. W centrum zainteresowania znajdują się wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy. Od swojego powstania kancelaria prawna Kuczera próbuje wypełnić istniejącą na rynku doradztwa prawnego lukę z koniecznym w tym zakresie zaangażowaniem.

Opierając się na prawniczym wykształceniu w zakresie prawa handlowego i prawa spółek owa specjalizacja została pogłębiona w ramach współpracy z wiodącą niemiecką kancelarią specjalizującą się w prawie gospodarczym. Bazując na tym zostały skutecznie przeprowadzone od momentu utworzenia kancelarii liczne transakcje korporacyjne oraz udziałowe. Zakres przeprowadzonych transakcji waha się od transakcji korporacyjnych w dziedzinie opieki, poprzez takie w handlu detalicznym, aż do branży gastronomicznej.

Nabywanie przedsiębiorstw w okresie kryzysu lub z przyczyn niewypłacalności stawiają szczególne wymagania doradztwu prawnemu. Również w tych konstelacjach kancelaria wspiera średnich przedsiębiorców oraz inwestorów.